آغاز عملیات عمرانی احداث پیادراه باباطاهر

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: این طرح در راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر اجرا خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری همدانی ها ، محمود مسگریان رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: این طرح در راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و با هدف افزایش رفاه شهروندان و رونق گردشگری در همدان اجرا خواهد شد.

گفتنی است که طرح تبدیل ۶ خیابان اصلی همدان به پیاده‌راه، در مراحل نهایی مطالعه قرار دارد و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.