حمیدرضا جلیلی

آگهی های تبلیغاتی تلفنی، صدای همدانی‎ها را در آورد!

فرستادن پیام صوتی تبلیغاتی وقت و بی وقت بر روی تلفن منازل و گوشی‎های تلفن همراه شهروندان همدانی، موضوعی است که مدت هاست کاربران را رنج می دهد.

فرستادن پیام صوتی تبلیغاتی وقت و بی وقت بر روی تلفن منازل و گوشی‎های تلفن همراه شهروندان همدانی، موضوعی است که مدت هاست کاربران را رنج می دهد و نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان محسوب می‎شود.


هر چند این شیوه تبلیغات در دنیا، سالهاست رواج دارد، عموما پیرو قاعده و قانون خاص خود بوده و تخطی از این قوانین، هزینه های هنگفتی برای متخلفین در پی دارد و متأسفانه این موضوع به هیچ وجه در کشور ما برای عاملین آن جریمه ای به همراه ندارد.


به دنبال اعتراض دارندگان تلفن همراه، مبنی بر فرستادن پیام های تبلیغاتی، شرکت های خدمات دهنده خطوط همراه، اعلام داشته اند که دارندگان تلفن همراه می توانند.

با تماس با این شرکت، تقاضای لغو فرستادن این پیام ها را داشته باشند، ولی اظهارات دارندگان تلفن همراه، نشان می دهد که حتی پس از این کار نیز پیام های تبلیغاتی برای تلفن های آنها فرستاده می شود!


به باور برخی حقوقدانان، این پیام‌ها می تواند مصداق مزاحمت و مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامی باشد، بنابراین ماده، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».


اکنون مشخص نیست که آیا دستگاه‎های نظارتی و قضایی در برابر تکرار چنین اقداماتی، چه به وسیله تلفن همراه و یا با تلفن های ثابت خانگی؛ از حقوق شهروندان حمایت می کنند یا نه؟


به هر صورت، اینکه شرکت هایی بدون درخواست قبلی دارندگان تلفن ثابت و یا همراه، اقدام به فرستادن چنین تبلیغاتی و در نتیجه، شکستن حریم خصوصی افراد برای آنها ایجاد مزاحمت می کنند، خود نوعی تخلف است و به نظر می رسد، به سبب نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی حتی مدعی العموم نیز می تواند ورود کند.


انتظار می رود شرکت های یاد شده، خود زودتر از هر نهاد دیگری دست به کار شده و نسبت به ساماندهی چنین تبلیغاتی، با جلب رضایت مشترکان اقدام نمایند تا اینکه بخواهند منتظر اقدامات حقوقی شهروندان باشند.

حمیدرضا جلیلی