شعبانی‌راد رئیس رادیو همدان شد

احمد شعبانی راد از مدیران صداو سیمای مرکز همدان امروز به عنوان معاون صدای این مرکز منصوب شد.

صبح امروز طی مراسمی احمد شعبانی‌راد به عنوان رئیس رادیو همدان معارفه شد.

وی دارای دکتری فلسفه هنر است و هم اکنون نیز دانشجوی دکتری حکمرانی سیاسی است که در رزومه مدیریتی وی؛ مدیر خبر رادیو ملی معارف، معاون خبر صداوسیمای مرکز همدان، مدیر باشگاه خبرنگاران همدان و مدیر خبر همدان دیده می‌شود.