احمد شعبانی راد

چه کسی صلاحیت حسن روحانی را رد کرد؟!

واقعا این سوال مهم است که چه کسی روحانی را تایید صلاحیت کرد و چه کسی او را رد ؟

روحانی در انتخاباتی که حدود ۷۳ درصد مردم در آن مشارکت کردند رئیس جمهور شد اما مردم پس از،عملکرد بسیار ضعیف دولت های یازدهم و دوازدهم، گلایه خود را از عملکرد این دولت با کاهش مشارکت خود در سیزدهمین دوره نشان دادند.


مردم صلاحیت رئیس دولت یازدهم و دوازدهم را با مشارکت کمتر از ۴۹ درصدی زیر سوال بردند، مردم صلاحیت روحانی را تایید نکردند و با کاهش مشارکت ۲۵ درصدی در انتخابات به تایید صلاحیت امثال روحانی اعتراض و گلایه خود را از عملکرد شورای نگهبان فریاد زدند.


در این میان و در انتخابات پیش رو شورای نگهبان برای احقاق حق مردم، موظف است صلاحیت داوطلبان ناشایست را رد کند و در احقاق حقوق مردم دقیقتر باشد.


اگر چه جلب اعتماد مردم پس از هشت سال بی توجهی دولت های لیبرال به آنان و جایگزینی بیگانه بجای خودی، کاری است زمان بر…

احمد شعبانی راد