حقوق سرباز در سال 1403 یازده میلیون و پانصد هزار تومان

حقوق سربازان متاهل فعال در مناطق عملیاتی در سال 1403 یازده میلیون و پانصد هزار تومان شد.

به گزارش پایگاه خبری همدانی ها ، میزان حقوق سربازان در سال 1403 به شرح ذیل است.

 • سربازان متاهل فعال در مناطق عملیاتی:
  ۱۱ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان
 • سربازان متاهل فعال در ناحیه شهری:
  ۹ میلیون ۵۷۳ هزار تومان
 • سربازان مجرد فعال در مناطق عملیاتی:
  ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
 • سربازان مجرد فعال در مناطق غیرعملیاتی:
  ۵ میلیون ۴۶۰ هزار تومان